Specialvejlederen

Specialpædagogisk Vejledning i ADHD & autisme

Velkommen til Specialvejlederen

Specialvejlederen er en privat virksomhed, som tilbyder vejledning, forældre kurser og foredrag, med henblik på at tilføre viden, handicapforståelse og specialpædagogiske redskaber, til bedre at forstå barnets/den unges diagnose. Min erfaring er, at viden og redskaber er afgørende, for bedst muligt at kunne støtte barnet/den unge, i dets personlige udvikling og i samspillet med omverdenen.


Hvem henvender jeg mig til?

Forældre som har en mistanke om, at deres barn har en diagnose

Forældre der har fået eller er ved at få diagnosticeret deres barn 

Det professionelle netværk omkring barnet/den unge